Łokieć tenisisty

Łokieć tenisisty czyli znane określenie bólu łokcia po porządnym przeciążeniu, pracy fizycznej itp. Objawia się bólem bocznej strony łokcia z promieniowaniem do przedramienia i palców po ich stronie grzbietowej, pacjenci często zgłaszają, że dosłownie „kubek im leki z ręki”, że brakuje im siły w ręce.

Przyczyną bólu jest przeciążenie przyczepu wspólnego ścięgien prostowników palców i nadgarstka, który znajduje się na kłykciu bocznym k. ramiennej. Przeciążenie dotyczy głównie przyczepu prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka (ECRB) i czasem też prostownika wspólnego palców (EDC). Długo trwające przeciążenie – nierzadko rok, dwa lata (sporo pacjentów długo lekceważy bóle) prowadzi do zwyrodnienia przyczepu czyli zmiany jego budowy w bezwartościową tkankę. Bóle stają się coraz silniejsze i dłuższe.

Leczenie początkowe to oczywiście leczenie nieoperacyjne- iniekcje przeciwzapalne (po prostu blokady sterydowe), iniekcje osocza bogatopłytkowego, rehabilitacja, edukacja pacjenta, ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostowniki, stosowanie ortezy typu EO. Leczenie operacyjne polega na resekcji zmienionej tkanki. Osobiście proponuję moim pacjentom operację sposobem Nirschla, która daje dobre wyniki.