Urazy stawu barkowo-obojczykowego (stawu AC)

Urazy stawu barkowo-obojczykowego, dotyczą uszkodzenia połączenia obojczyka i wyrostka barkowego
łopatki. Urazy tego stawu to coś zupełnie innego niż zwichnięcie stawu ramiennego (zwichnięcia „barku”) –
gdzie kość ramienna jest wypychana z panewki stawu ramiennego.
Uszkodzenia aAC występują, gdy więzadła łączące staw aAC są uszkodzone i wyrostek barkowy odsuwa się
od obojczyka.
Uraz stawu AC jest dość powszechny i ​​zwykle jest spowodowany bezpośrednim urazem barku.
Jakie są objawy uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego?

  • Silny ból zaraz po urazie – chorzy podaję, że bolesność dotyczy „najbardziej wystającego punktu okolicy barku”). Ból zaraz po urazie jest najsilniejszy, ale z czasem dol. bólowe zaczynają maleć.
  • Zasinienie i obrzęk barku.
  • Bólowe ograniczenie ruchomości stawu ramiennego (mimo, że uraz dotyczy stawu powyżej to ból promieniuje na tyle mocno, że ogranicza ruchomość właśnie stawu ramiennego).
  • Widoczna deformacja – wyraźna asymetria – bark po urazie wydaje się niżej ustawiony niż po stronie przeciwnej, obojczyk uniesiony jest powyżej barku)

Uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego klasyfikujemy według podziału Rockwooda.
Urazy tego stawu mogą obejmować proste skręcenie bez widocznych zmian w barku (Rockwood I) do
średniej wielkości guza, powstającego w wyniku zerwania więzadeł (Rockwood II). W ciężkich przypadkach,
gdy obojczyk oddziela się od łopatki, powyżej barku można zobaczyć guzek lub wybrzuszenie (Rockwood
III). Stopień I i leczymy nieoperacyjnie, II zazwyczaj nieoperacyjnie a III zazwyczaj operacyjnie. Wyróżnia się
jeszcze stopień IV, V i VI – te przypadki są bardzo rzadkie, nie mniej wymagają bezwzględnie zaopatrzenia
chirurgicznego.
Miałeś uraz barku i nie wiesz co robić?
Rozpoznanie urazu stawu AC może być proste, gdy powoduje on fizyczną deformację. Jeśli nie ma
deformacji, ale podejrzewa się uszkodzenie I/II stopnia, należy przeprowadzić badanie fizykalne, aby
zlokalizować obszar urazu i oszacować stopień uszkodzenia stawu. Zdjęcia rentgenowskie (bardzo ważne
badanie !!!), USG lub rezonans magnetyczny mogą być wykorzystane, aby ocenić rozmiar uszkodzenia.
Pamiętaj, że opisany powyżej uraz każdorazowo powinien być zbadany i oceniony przez ortopedę. Jak
każdy uraz stawu tak i ten pozostawia po sobie pewne szkody mimo prawidłowego leczenia. Dokładniej o
leczeniu, powikłaniach i szkodach po urazie dowiesz się od doktora Kamila osobiście. Zgłoś się do gabinetu
doktora Kamila w Kutnie, Łowiczu lub Łodzi.