Zerwanie bicepsa

Co oznacza „zerwanie bicepsa”?
Biceps, czyli mięsień dwugłowy ramienia posiada dwa ścięgna początkowe. Przyczepiają się one oddzielnie
w górnej części barku. Pierwsze część mięśnia – głowa długa i jej ścięgno, zwane ścięgnem głowy długiej,
przyczepia się bezpośrednio do obrąbka łopatki i znajduje się wewnątrz stawu ramiennego. Druga część
mięśnia – głowa krótka i jej ścięgno, zwane krótką głową, przyczepia się do wyrostka kruczego (inna część
łopatki). Następnie dwie głowy przebiegają wzdłuż ramienia, łączą się w jedną część i przyczepiają się
ścięgnem końcowym poniżej łokcia – do kości promieniowej. Biceps to mięsień odpowiedzialny za zginanie
ramienia w łokciu, supinację przedramienia i zginanie barku.
Biceps jest używany niezliczoną ilość razy dziennie i służy do wykonywania wielu różnych czynności. Ze
względu na lokalizację i ciągłe używanie, urazy ścięgien m. dwugłowego są częste i mogą być przyczyną
nagłego, silnego bólu barku lub łokcia.
Uszkodzenie ścięgna m. dwugłowego może wystąpić na poziomie stawu ramiennego i łokciowego. Ścięgna
te mogą uszkodzić się w miejscu przyczepu w wyniku urazu przy pracy, kontuzji sportowej, upadku lub
ekstremalnego zużycia (licznych mikrourazów, które nie pozwalają na gojenie i przebudowę ścięgna).
Zerwania bicepsa najczęściej dotyczy uszkodzenia ścięgna gł. długiej, podczas gdy uszkodzenie ścięgna
głowy krótkiej lub przyczepu dalszego – rzadko.
Jakie są objawy zerwania ścięgna bicepsa od barku?
Typowe objawy zerwanego bicepsa to:

  • Nagły, intensywny ból w górnej części ramienia lub okolicy łokcia po str. przedniej. Ból będzie się zmniejszał przez kolejne dni po urazie.
  • Uczucie „trzaśnięcia” gdzieś w ramieniu.
  • Skurcze w bicepsach.
  • Ból i tkliwość barku i / lub łokcia.
  • Fizyczna zmiana w przedniej części ramienia, czasami wybrzuszenie spowodowane tym, że ścięgno nie utrzymuje już mięśnia w swoim miejscu. Nazywa się to powszechnie „objawem/mięśniem Popeye’a”

Jak rozpoznaje się uraz ścięgna bicepsa?
Uszkodzenie bicepsa ma swoje tyowe objawy kliniczne, widoczne podczas badania przedmiotowego. Jeśli
podejrzewa się zerwanie ścięgna bicepsa, badanie ultrasonograficzne przeprowadzone w gabinecie może
ujawnić uszkodzenie, jest to najszybsze i najprostsze badanie obrazowe w tej sytuacji. Dodatkowo można
również zlecić rezonans magnetyczny, aby potwierdzić diagnozę. Przeglądowe zdjęcie rentgenowskie może
ujawnić patologie kostne. 
Jak to leczyć?
Leczenie nieoperacyjne
Jeśli doszło do uszkodzenia na poziomie ramienia w przypadku pacjentów mało wymagających zaleca się
leczenie lodem, odpoczynek i leki przeciwzapalne.
Rehabilitacja przyśpiesza proces gojenia i przebudowy tkanek. Należy pamiętać, że deformacja „Popay’a”
pozostanie widoczna.
W przypadku uszkodzenia na poziomie łokcia leczenie nieoperacyjne stosowane jest bardzo rzadko.
Leczenie chirurgiczne
Uszkodzenie bicepsa na poziomie ramienia można naprawić za pomocą małoinwazyjnej operacji lub
zabiegu artroskopowego, w celu ponownego zakotwiczenia zerwanego ścięgna z powrotem do kości
(tenodeza, zakotwiczenie przyczepu LHBB do k. ramiennej). W przypadku zerwania bicepsa na poziomie
łokcia, również stosuje się ponowne zakotwiczenie przyczepu do kości, tutaj do k. promieniowej czyli tam
gdzie przyczep został zerwany,

Abu szczegółowo omówić tego typu uraz i leczenie zapraszam do gabinetu