Zespół ciasnoty podbarkowej

Zespół ciasnoty podbarkowej to zespół obajwów chorobowych spowodowanych zbyt małą przestrzenią pomiędzy głową k. ramiennej a wyrostkiem barkowym łopatki gdzie znajduje się ścięgno m. nadgrzebieniowego.

Pewne stany chorobowe doprowadzają do ograniczenia tej przestrzeni i w efekcie tego do stałego uciskania i drażnienia ścięgna m. nadgrzebieniowego (SST) – objawia się to bólem zakresu barku podczas odwiedzenia w stawie ramiennym i co za tym idzie ograniczeniem zakresu tego ruchu.

Jak do tego dochodzi? W wyniku np. urazów barku, przeciążeń, powstania zmian zwyrodnieniowych w stawie barkowo-obojczykowym (osteofity tego stawu „rosnące w dół”) dojdzie do drażnienia leżącej tuż pod nimi kaletki podbarkowej i ś. m. nad grzebieniowego). Zapalnie zmieniona kaletka, obrzęknięte ścięgno SST na tyle wypełnią przestrzeń podbarkową, że uniemożliwią prawidłowy ruch ww. ścięgna, może nawet dojść do przerwania ciągłości ścięgna SST.

Po diagnostyce (rtg, usg, Mri) czas na leczenie. Nieoperacyjna terapia to iniekcje przeciwzapalne około i do kaletkowe, rehabilitacja, leki przeciwzapalne doustne. Leczenie operacyjne to artroskopia stawu ramiennego z rewizją stawu i dekompresją przestrzeni podbarkowej i czasem też naprawa uszkodzonego ściągna m. nadgrzebieniowego.